Діяльність

Облік викидів ПГ (Кадастри ПГ, ARR)


БУ «НЦО» в межах повноважень та згідно свого Положення виконує наступну роботу:

  • Збирає, обробляє та накопичує дані для провадження національної інвентаризації викидів та абсорбції парникових газів в рамках підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції парникових газів в Україні.
  • Проводить розрахунки викидів та абсорбції парникових газів за секторами «Енергетика», «Промислові процеси і використання продуктів», «Сільське господарство», «Землекористування, зміни у землекористуванні та лісове господарство», «Відходи» з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів, з дотриманням процедур забезпечення і контролю якості та наукових підходів і досвіду інших країн.
  • Бере участь у розробці Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції парникових газів в Україні.
  • Бере участь у захисті Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні під час планових щорічних перевірок Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату Секретаріату РКЗК ООН.
  • Для забезпечення інтересів України в положеннях рішень та висновків стосовно методологічних питань щодо Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу бере участь у засіданнях допоміжних органів та семінарах Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, інших конференціях, форумах тощо.

Міжнародна діяльність


Державні закупівлі