Завантаження

Про нас

Мета і завдання

Основними завданнями БУ «НЦО» є збирання, оброблення, систематизація, аналіз, накопичення та зберігання інформації, необхідної для проведення підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

БУ «НЦО» відповідно до покладених на неї завдань:

- запитує та одержує в установленому законодавством порядку у міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для проведення оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

- збирає, обробляє, систематизує, аналізує, накопичує та зберігає дані щодо викидів парникових газів на території України, що використовуються при провадженні національної інвентаризації викидів та абсорбції парникових газів і підготовці Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України;

- бере участь у підготовці національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України;

- розміщує національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України на своєму веб-сайті, одночасно із розміщенням кадастру Органом управління на своєму веб-сайті, для інформування громадськості та обговорення;

- забезпечує архівне зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України і матеріалів до нього з часу функціонування БУ «НЦО»;

- за дорученням Уповноваженого органу управління реєструє та веде облік установок, що розміщені (функціонують) на території України і функціонування яких призводить до викидів парникових газів в атмосферне повітря;

- за дорученням Уповноваженого органу управління бере участь у підготовці документації за проектами, спрямованими на зменшення обсягу викидів парникових газів та їх абсорбції;

- бере участь у створенні системи моніторингу, звітності та верифікації, у тому числі при здійсненні та оцінці проектів, спрямованих на зменшення обсягу викидів парникових газів та їх абсорбції;

- вносить на розгляд Уповноваженого органу управління пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його повноважень;

- вносить на розгляд Уповноваженого органу управління у межах своєї компетенції пропозиції щодо бюджетного фінансування;

- бере участь у виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, безпосередньо або шляхом залучення підрядників (юридичних та фізичних осіб);

- здійснює заходи з реалізації інформаційної політики у сфері створення, використання та оновлення державних інформаційних ресурсів та у сфері технічного захисту інформації;

- виступає замовником або виконавцем робіт, пов’язаних з виконанням покладених на БУ «НЦО» обов’язків;

- здійснює інноваційну, науково-технічну, науково-інноваційну, навчально-виробничу, інформаційно-консультативну, видавничу та просвітницьку діяльність;

- організовує проведення конференцій, тренінгів, навчань, симпозіумів, конгресів, семінарів, виставок, у тому числі міжнародних;

- використовує власне автогосподарство;

- здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України та Положенню про БУ «НЦО».

Посилання