Нормативно правова база

Внутрішні документи


Положення про БУ "НЦО"

Наказ Мінприроди № 44 від 03.02.2016 "Про затвердження нової редакції Положення про БУ "НЦО""

Переглянути документ

Завантажити документ

Закон України N 435/96-ВР від 29.10.96, ВВР, 1996, N 50, ст.277 "Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату " підписану від імені України 11 червня 1992 року на Конференції ООН з навколишнього середовища в м. Ріо-де-Жанейро

Можна переглянути тут

Закон України N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004 "Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату , підписаний від імені України 15 березня 1999 року у м. Нью-Йорк"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р. N 206 "Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 17 квітня 2008 р. N 392 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 10 квітня 2006 р. N 468 "Про порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 21 квітня 2006 р. № 554 "Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 616 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 672"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 14 квітня 1999 р. N 583 "Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 17 листопада 2001 р. N 1551 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля"

Можна переглянути тут

Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 616 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 672"

Можна переглянути тут

Міжнародні документи


Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

Опис документу Опис документу Опис документу Опис документу

Переглянути документ

Завантажити документ

Кіотський протокол

Опис документу Опис документу Опис документу Опис документу

Переглянути документ

Завантажити документ

Парижська угода

Опис документу Опис документу Опис документу Опис документу

Переглянути документ

Завантажити документ

Рішення Конференції Сторін

Можна переглянути тут

Рішення Конференції Сторін Кіотського протоколу

Можна переглянути тут

Керівні рекомендації національних інвентаризацій парникових газів (МГЕЗК 2006)

Можна переглянути тут

Переглянуті додаткові методи та рекомендації, що випливають із Кіотського протоколу (МГЕЗК 2013)

Можна переглянути тут