Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів 2023 року подання

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів 2023 року подання

За результатами проведення щорічної національної інвентаризації парникових газів готується  Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом (далі – Національний кадастр), що є звітом, який готується щорічно на виконання вимог статей 4 і 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН).

У 2023 році Національний кадастр, що містить дані про інвентаризацію парникових газів в Україні за 1990-2021 роки, було підготовлено та подано до Секретаріату РКЗК ООН у травні 2023 року.

За даними Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, викиди парникових газів (ПГ) в Україні у 2021 році склали 341,5 млн. т СО2-еквіваленту або 327,3  млн. т СО2-еквіваленту з та без урахування сектору землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство (ЗЗЗЛГ) відповідно. У порівнянні із 1990 роком сумарні викиди і поглинання ПГ у 2021 році скоротилися на 62,5 %, однак збільшилися на 7,5 % (23 857  тис. т СО2-еквіваленту) відносно 2020 року.

Найбільші викиди парникових газів в Україні припадають на сектор енергетика. У 2021 році на частку цього сектора припадало близько 64% без урахування сектору ЗЗЗЛГ. Більшість викидів (близько 76 %) у цьому секторі припадає на викиди від спалювання викопного палива з метою генерації електричної та теплової енергії (енергетична промисловість), промислового виробництва, транспортування, а решта викидів (близько 24 %) відбувається під час видобування, транспортування та зберігання твердих, рідких та газоподібних видів палива.

Близько 18 % викидів парникових газів відбувається в секторі промисловості, який включає в себе викиди парникових газів від промислового виробництва та споживання сировини, крім енергетичного використання, яке враховано в секторі енергетики.

Традиційно найбільша частка викидів в цьому секторі припадає на металургію (близько двох третин), хімічну промисловість (приблизно 17 %) та виробництво мінеральної продукції, такої як цемент та вапно.

Частка сектору сільського господарства у загальних викидах парникових газів без ЗЗЗЛГ у 2021 році склала 14,4%. Основними джерелами викидів у сільськогосподарському секторі є кишкова ферментація та сільськогосподарські ґрунти, 15,0% та 80,0% від загального обсягу викидів у секторі у 2021 році відповідно.

Сектор ЗЗЗЛГ включає як викиди, так і абсорбції вуглекислого газу, а також викиди метану та закису азоту. Зокрема, ліси є чистими поглиначами вуглецю і можуть поглинати до 10 % загальних річних викидів парникових газів в Україні.

Разом із цим, рослинництво є найбільшим джерелом викидів в цьому секторі та в останні роки (2018-2019 та 2021) мають більші викиди, ніж металургія. Значний вплив на рівень викидів парникових газів мають площі, врожайність і структура зібраних з цих земель культур, а також внесені добрива.

Внесок сектору відходи у 2021 році у загальні викиди становить 3,7 %. Основним джерелом викидів метану є звалища твердих побутових відходів (ТПВ), а викидів закису азоту  – стічні води.

Протягом червня-вересня 2023 року було пройдено та завершено перевірку Національного кадастру міжнародними експертами Секретаріату РКЗК ООН, під час якої були сформовані та надіслані відповіді на більше ніж 100 питань від міжнародних експертів. За результатами перевірки буде сформований звіт, який буде опубліковано на сайті Секретаріату на початку 2024 року.

Прокрутити вгору