Напрямки інвентаризації парникових газів

Напрямки інвентаризації парникових газів

Енергетика

Включає дані про викиди парникових газів від спалювання всіх видів палив для виробництва енергії, а також пов’язані із ними леткі неконтрольовані викиди

Промислові процеси та використання продуктів

Включає дані про викиди парникових газів від промислового виробництва мінеральної, хімічної продукції, металургії, а також використання фторованих замінників  озоноруйнівних речовин та неенергетичного використання палив та розчинників.

Сільське господарство

Включає дані про викиди парникових газів від тваринництва, а також викиди нітроген два оксиду та метану від рослинництва.

Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство

Включає дані про викиди та поглинання вуглецю від всіх видів землекористування, в тому числі від ведення лісового та сільського господарства, а також від використання деревини.

Відходи

Включає дані про викиди парникових газів від поводження із побутовими та промисловими відходами, а також від поводження зі стічними водами.

Забезпечення та контроль якості

Забезпечує дотримання належної якості процедур та етапів інвентаризації парникових газів, а також здійснення оцінки невизначеностей.

Прокрутити вгору